Každý z nás jsme jiný. Aperio to ví.

Jak to funguje?
Aperio vás má přečtené. Pamatuje si, jak se pohybujete s mobilem.
A pak už jen jdete a jdete. Tak jako běžně chodíte.
Aperio si váš pohyb porovná s vaší předešlou aktivitou. A protože jsme každý z nás originál, pozná vás a potvrdí vaší totožnost.
Třeba chytrému zámku, který vás pustí domů.
Proč Aperio?
Konečně se něco udělá samo. Nemusím si pamatovat žádná hesla, nemusím přepisovat žádné kódy, nemusím u sebe nosit žádné klíče. Stačí mobil. Stačí se pohybovat běžným způsobem. Nic víc.
Vezměte si Aperio k sobě. Je to jednoduché. Řešení může ve své aplikaci využít každý. Staší jedna knihovna. Řešení je flexibilní a plně škálovatelné.
Aperio ctí vaše soukromí. Pracuje pouze s daty z akcelerometru telefonu. Nesbírá žádné údaje o poloze, nečte žádná data z jiných aplikací na telefonu. Neví, kde jste a jak rychle se pohybujete, ví pouze, že měníte rychlost svého pohybu.
To stojí za vyzkoušení!
Chcete se dozvědět ještě víc?
O Nás
Áďa
Honza
Filip
David
Secho
Krtek
Dušan
Pavel
Petr